Agrela – Bens

comillasE a cidade, con efecto, creceu e tamén aumentaron as súas zonas de industrias, mais isto aconteceu sen que os gobernos municipais reparasen no valor cultural dos nomes de lugar. Cbhp-3TXEAAuS4mAsí as cousas, debaixo dos quilómetros cadrados do polígono industrial denominado Agrela-Bens, a que xa fixemos referencia máis arriba, agóchanse, entre a néboa do tixolo, do cemento e do asfalto, moitas aldeas, lugares e casais varridos por rúas agora chamadas Arquímedes, Copérnico, Edison, Galileo Galilei, Gambrinus, Guttemberg, Pasteur etc. Eses sitios, onde se localiza agora a tal sucesión de toponimia dedicada aos mestres da ciencia, eran coñecidos por nomes ben sonorosos como Agrela, A Agra dos Mallos, A Fontaíña, A Fontela, A Fortaleza, A Nabeira e As Nabeiras, A Ramalleira, A Torre das Vellas, A Viña e A Viña do Perruqueiro, As Cortiñas, Amarredonda, Fonteculler, Gatón, Marfialla ou Marfealla, o Bairro Novo, O Chinto, O Control, O Fondal, Os Carrís, Os Regueiros, Os Curros, Pousadoiro etc.

Aproximación a microtoponimia da cidade da Coruña:
entre o esquecemento e a reivindicación

Xosé Manuel Sánchez Rei

Aspectos da toponimia menor coruñesa
Estefanía Mosquera Castro e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.)

Category: Lugares
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.