MALVASIA DE LLIBRES

001_800x530

Malvasia de llibres, un concepte nou i diferent en el món de les llibreries.

Un projecte que du a terme l´Òscar Ortiz Mirabent, en el que vol fomentar la lectura d´una manera més dinàmica, oberta i divertida, i fa que el concepte de llibreria arribi mes enllà, on no només trobarem llibres , també és un punt de trobada cultural, on tots podem formar part d´aquest espai, entre tallers d´escriptura creativa, conta contes pels mes petits, xerrades o exposicions fotogràfiques.

La filosofia de Malvasia de Llibres, és la d’oferir un servei personal, de qualitat, motivat pels gustos més exigents i el plaer de les bones lectures; podrem trobar des de narratives catalana i castellana a narratives traduïdes o bé títols originals en anglès i alguns en francès.

025_800x530

L´Òscar també vol destacar l’espai dedicat als viatges i la muntanya, on a la Malvasia de llibres té un fons de títols ben especialitzats en el coneixement d’altres regions del planeta. Ja que durant set anys va treballar a la llibreria especialitzada Altaïr de Barcelona.

027_800x530

Els llibres infantils també són els protagonistes en aquest espai d’il·lusions i somnis, on ha dedicat exclussivament per ells, els més petits, un espai de 20 m2 amb una acurada selecció de títols.

023_800x530

008_800x530

malvasia de llibres.jpg1

Està clar que l´Òscar hi posa passió per aquest fantàstic magatzem cultural, per a ell els llibres son companys de viatge, i així ens ho vol transmetre, i vol aconseguir que aquests siguin un estil de vida que marquin tendència.

017_800x530

013_800x530

019_800x530

malvasia de llibres

Gràcies Òscar per fer-nos partíceps del teu preciós projecte.

Perquè llegir et fa més lliure, et desperta la imaginació, et millora el coneixement pel món, estimula la curiositat pel que ens envolta, ens apropa a mons llunyans, t´enriqueix el llenguatge, augmenta la teva capacitat d´expressió.

002_800x530

Facebook/ Malvasia de Llibres

Web: http://www.malvasiadellibres.cat

post by Vinyet Zapater

——————–

Malvasia de llibres, a new and different concept in the world of libraries.

A project carried out by Oscar Ortiz Mirabent, which wants to promote reading in a more dynamic way, opened and fun, and makes beyond the library concept ,where we are not going only to find books, it’s also a meeting point of culture, where everyone can be part of this space, including creative writing workshops, storytelling for the small ones , lectures and photographic exhibitions.

The philosophy of Malvasia de Llibres, is to offer a personal service, of quality, motivated by the most demanding tastes and the pleasure of good reading ; we will find from Catalan and Spanish narratives, to translated narratives or original titles in English and some in French.

Oscar also wishes to emphasize the space dedicated to travel and mountains, where in Malvasia de Llibres there’s a background of titles of very specialized knowledge of other parts of the world. As, for seven years, he worked in the specialist bookstore Altaïr of Barcelona.

Children’s books are also the protagonists in this space of illusions and dreams , where he devoted exclusively to them , the smallest ones, a space of 20 m2 with a careful selection of titles.

Clearly, Oscar puts passion into this fantastic culture store, for him books are companions, and so he wants to convey, and wants to get them to be a lifestyle trendsetting .

Thanks Oscar for making us part of your beautiful project.

Because reading makes you free, it wakes the imagination up, improves knowledge for the world, encourages curiosity about what surrounds us, takes us to distant worlds, enriches the language, increases the ability of expression.

Facebook/ Malvasia de Llibres

Web: http://www.malvasiadellibres.cat

——————–

Malvasia de llibres, un concepto nuevo y diferente en el mundo de las librerías.

Un proyecto llevado a cabo por Oscar Ortiz Mirabent, en el que quiere fomentar la lectura de una forma más dinámica, abierta y divertida, y hace que el concepto de librería vaya más allá, donde no sólo encontraremos libros, también es un punto de encuentro cultural, donde todos podemos formar parte de este espacio, entre talleres de escritura creativa, cuenta cuentos para los más pequeños, charlas o exposiciones fotográficas.

La filosofía de Malvasia de Llibres, es la de ofrecer un servicio personal, de calidad, motivado por los gustos más exigentes y el placer de las buenas lecturas; podremos encontrar desde narrativas catalanas y castellanas a narrativas traducidas, o bien títulos originales en inglés y algunos en francés.

Oscar también quiere destacar el espacio dedicado a viajes y a la montaña, donde en Malvasia de llibres hay un fondo de títulos bien especializados en el conocimiento de otras regiones del planeta. Ya que, durante siete años, trabajó en la librería especializada Altaïr de Barcelona.

Los libros infantiles también son los protagonistas en este espacio de ilusiones y sueños, donde ha dedicado exclusivamente para ellos, los más pequeños, un espacio de 20 m2 con una cuidadosa selección de títulos.

Está claro que Oscar pone pasión en este fantástico almacén cultural, para él los libros son compañeros de viaje, y así nos lo quiere transmitir, y quiere conseguir que éstos sean un estilo de vida que marquen tendencia.

Gracias Oscar por hacernos partícipes de tu precioso proyecto.

Porque leer te hace libre, te despierta la imaginación, mejora el conocimiento por el mundo, estimula la curiosidad por lo que nos rodea, nos acerca a mundos lejanos, enriquece el lenguaje, aumenta la capacidad de expresión.

Facebook/ Malvasia de Llibres

Web: http://www.malvasiadellibres.cat

 

Category: Lugares
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.